Πρόγραμμα Σπουδών Β' Λυκείου


Μαθηματα Γενικης Παιδειας


ΜΑΘΗΜΑ

Έκθεση
Άλγεβρα
Φυσική Γ.Π.
Χημεία Γ.Π.
Συνολικά
ΩΡΕΣ

2
2
2
2
8

ΟΜΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΜΑΘΗΜΑ

Αρχαία Προσ.
Λατινικά Γ' Λυκείου
Αρχαία Γ.Π.
Ιστορία Γ' Λυκείου
Συνολικά
ΩΡΕΣ

3
1
1
1
6

ΟΜΑΔΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


ΜΑΘΗΜΑ

Μαθηματικά Προσ.
Φυσική Προσ.
Βιολογία Γ΄ Λυκείου
Συνολικά
ΩΡΕΣ

2
2
1
5