Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου


Α' Γυμνασιου


ΜΑΘΗΜΑ

Μαθηματικά
Αρχαία
Έκθεση
Συνολικά
ΩΡΕΣ

2
2
1
5

Β' Γυμνασιου


ΜΑΘΗΜΑ

Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Αρχαία
Γλώσσα
Συνολικά
ΩΡΕΣ

2
2
1
2
1
8

Γ' Γυμνασιου


ΜΑΘΗΜΑ

Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Αρχαία
Γλώσσα
Συνολικά
ΩΡΕΣ

3
2
1
2
1
9