Τι Προσφέρουμε

 • ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ, όλες οι ομάδες προσανατολισμού: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΝΘΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 • ΕΠΑΛ

 • Εξειδικευμένο και με πολυετή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα της Μέσης Εκπαίδευσης διδακτικό προσωπικό.

 • Ομοιογενή και ολιγομελή (ΑΥΣΤΗΡΑ μέχρι 9 μαθητές) τμήματα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη εμπέδωση τις διδακτέας ύλης και να εξαλείφονται τυχόν απορίες.

 • Πρόσθετες ώρες ενίσχυσης για κάλυψη κενών .

 • Σύγχρονα εξοπλισμένο και φιλικό περιβάλλον.

 • Τακτική προγραμματισμένη ενημέρωση γονέων και πραγματοποίηση διαγωνισμάτων σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες.

 • Μεθοδικότητα και πληρότητα στη διδασκαλία.

 • Δυνατότητα συζήτησης για τον επαγγελματικό προσανατολισμό

 • Μεθοδικότητα, σαφήνεια και προσήλωση στο ΣΤΟΧΟ των παιδιών μας: Να κάνουν τα όνειρά τους για σπουδές πραγματικότητα.

 • Νέες μεθόδους φροντιστηριακής διδασκαλίας με χρήση εποπτικών και ψηφιακών μέσων, επικουρικές του κάθε μαθήματος και σύμφωνες με τις ιδιαιτερότητές του

 • Πρόγραμμα διδακτικής προόδου, προσαρμοζόμενο διαρκώς, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών μας.

 • Πλήρες πακέτο βιβλίων για κάθε μάθημα.(γραμμένα απο τους καθηγητές του φροντιστηρίου)

 • Συνέπεια και οργάνωση.

 • Πρόγραμμα μαθημάτων προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σύγχρονης σχολικής πραγματικότητας.

 • Συνεπή παρουσία στο πλευρό και τις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά.