Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Λυκείου


ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΜΑΘΗΜΑ

Έκθεση
Φυσική Κατ/νης
Χημεία Κατ/νης
ΩΡΕΣ

2
4
3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


ΜΑΘΗΜΑ

Μαθηματικά Κατ.
Βιολογία Κατ.
Ιστορία Γεν. Παιδ.

Συνολικά
ΩΡΕΣ

4
2
1

10-15

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ &
ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


ΜΑΘΗΜΑ

Έκθεση
Μαθηματικά Κατ/νης
Ανάπτυξη Εφαρμογών
ΩΡΕΣ

2
4
3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


ΜΑΘΗΜΑ

Α.Ο.Θ.
Βιολογία Γεν. Παιδ.
Ιστορία Γεν. Παιδ.

Συνολικά
ΩΡΕΣ

2
2
1

10-14

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΜΑΘΗΜΑ

Έκθεση
Αρχαία Κατ/νης
Ιστορία Κατ/νης
ΩΡΕΣ

2
4
2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


ΜΑΘΗΜΑ

Λατινικά
Βιολογία Γεν. Παιδ.
Ιστορία Γεν. Παιδ.

Συνολικά
ΩΡΕΣ

2
2
1

9-12