Πρόγραμμα Σπουδών Α' Λυκείου


ΜΑΘΗΜΑ

Άλγεβρα
Γεωμετρία
Φυσική
Χημεία
Έκθεση
Αρχαία
Συνολικά
ΩΡΕΣ

2
2
2
2
2
2
12